ปรับตัว

การประชดประชัน คือ ธาตุแห่งความเป็นหญิง กรณีศึกษา ผลกระทบการเลิกให้บริการถุงพลาสติก ในห้างร้านต่าง ๆ

ปีใหม่ปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงหนึ่ง ซึ่งจะมีผลในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคอยู่มาก นั่นก็คือห้างร้านต่าง ๆ ออกนโยบาย ไม่บริการถุงพลาสติก พอมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ความเป็นไปได้ของคนก็เป็นไปได้หลายทิศทาง แต่ค่ารวม ๆ คือมีคนที่ปรับตัว และคนที่ไม่ยอมปรับตัว คนที่ปรับตัวตาม ก็คงจะไม่มีปัญหา ไม่มีทุกข์อะไรมากมาย… Read More »การประชดประชัน คือ ธาตุแห่งความเป็นหญิง กรณีศึกษา ผลกระทบการเลิกให้บริการถุงพลาสติก ในห้างร้านต่าง ๆ

ลดการใช้ถุงอย่างฟุ่มเฟือย

ต้นปีนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวงการค้าขาย คือห้างร้านที่ค้าปลีกส่วนมาก เลิกให้บริการถุงพลาสติกแล้ว ซึ่งเขาก็มีการประกาศล่วงหน้ากันมาสักพัก ผมเองก็ต้องปรับตัวเหมือนกัน ปกติก็จะมีทั้งถุงผ้าและถุงพลาสติกที่ดูทน ๆ อยู่แล้ว แต่มันพกพายาก เพราะมันใหญ่และหนัก ก็เลยไปหาซื้อพวกถุงผ้าครึ่ง ๆ กลาง ๆ มาติดกระเป๋าไว้… Read More »ลดการใช้ถุงอย่างฟุ่มเฟือย