เพิ่มภูมิคุ้มภัย covid-19

ก็เห็นเขาส่งกันมาเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยต่าง ๆ ที่เชื้อ covid 19 กลัว หรือสามารถทำลายเชื้อได้

อ่าน ๆ ดูแต่ละอย่างก็ดูยากที่จะทำได้อย่างสม่ำเสมอ บางทีมันก็มีความจำเป็นต้องเข้าไปคลุกอยู่กับที่ที่มีปัจจัยเอื้อต่อการกระจายเชื้อไวรัสนี้ด้วยซ้ำ

จะมีข้อหนึ่งที่อ่านแล้วรู้สึกว่า อันนี้เข้าท่า เขาว่า “โควิด-19 กลัวภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งของมนุษย์” อันนี้มันก็พอจะทำได้

ภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งนั้น มันก็มีทั้งรูปทั้งนาม รูปก็คือร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ก็มีผลในการป้องกันรักษาตัวอยู่ระดับหนึ่ง

แต่ที่ผมสนใจข้อนี้ ก็ในมุมภูมิคุ้มกันในระดับนามธรรม ที่คนทั่วไปเขาไม่ค่อยรู้ว่ากรรมและผลของกรรมมีผลจริง กรรมนี้แหละคือตัวที่ส่งผล ให้คนมี คนเป็น รวมถึงส่งผลให้คนไหนติดเชื้อ ไม่ติดเชื้อ ป่วย ไม่ป่วยอีกด้วย

สิ่งที่รับและสิ่งที่เป็นแต่ละอย่างนั้น ล้วนมีผลจากการกระทำของแต่ละจิตวิญญาณที่สะสมมาข้ามภพข้ามชาติ ก็ใช่ว่าจะเป็นเพียงผลของการกระทำในชาตินี้ชาติเดียว อย่างที่เรารู้กันว่าทุกคนเกิดมาแตกต่างกัน เจอสิ่งดีสิ่งร้ายต่างกัน ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่า กรรมจะจำแนกสัตว์ให้ดีและเลวแตกต่างกัน

เมื่อเราได้ศึกษาจนเข้าใจในเรื่องกรรม จะพบว่าโควิด-19 ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเลย เพราะยังเป็นเรื่องที่พอจะจัดการได้อยู่บ้าง ไม่เหมือนกับอุบัติเหตุหรือการฆาตกรรม ซึ่งแทบจะป้องกันอะไรไม่ได้เลย

ต้นเรื่องของโควิด-19 เขาว่าเกิดจากการไปกินเนื้อสัตว์ บางคนเขาก็ว่าเพราะไปกินสัตว์แปลก แต่ถ้าเราจะหลีกเลี่ยงวิบากกรรมของผลแห่งการเบียดเบียนชุดนี้ เราก็ทำตรงข้ามกับเขา ทำสวนทางกับเขาเลย ทำวันไหนก็มีผลวันนั้น ยิ่งทำมากยิ่งสะสมผลมาก กุศลกรรมเป็นสิ่งที่สะสมผล และจะให้ผลแน่นอน ในปัจจุบัน และอนาคตต่อไป

การไม่กินเนื้อสัตว์ คือการไม่ส่งเสริมให้คนเบียดเบียน การกินเนื้อสัตว์ด้วยอำนาจเงิน หรืออำนาจใด ๆ ก็คือการใช้เงินหรืออำนาจนั้นสั่งฆ่าสัตว์ ใช้เงินเป็นใบสั่ง เป็นการส่งเสริมการฆ่าสัตว์โดยตรง

เพิ่งจะได้เห็นคลิปที่เขาอยากกินปลาดิบสด ๆ พ่อครัวเขาก็เอาปลามาฆ่ากันหลังสั่งนั่นแหละ ปลาก็พยายามดิ้น ว่าแล้วเขาก็สับหาง เลือดสาด แล้วก็สับหัวขาด ปลาที่เหลือแต่หัวก็ยังดิ้นสักพัก ไม่นานก็นิ่งไป แล้วก็แล่เอาเนื้อไปเสริฟคนที่อยากจะกินเนื้อสัตว์เหล่านั้น

อันนี้เขาก็ลดขั้นตอนให้เห็นภาพชัด ๆ ส่วนกระบวนการทั่วไปก็เหมือนกัน เพียงแต่มันเป็นอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ มันเลยมีหลายขั้นตอน กว่าจะถึงมือผู้บริโภค ภาพความโหดร้ายทารุณก็ไม่เหลือแล้ว เหลือแต่ชิ้นเนื้อให้ผู้คนได้ใช้ปัญญาพิจารณาเอาเอง ซึ่งส่วนมากก็กลายเป็นอาหารบำเรอกามรสผู้คนในที่สุด

การเสพสุขจากการกินเนื้อสัตว์จะโตไปเรื่อย ๆ คนจะอยากกินเนื้อที่อร่อย เลิศรส แปลก หายาก ล้ำคุณค่า ฯลฯ มากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้มีการไปกินสัตว์แปลก ๆ มากมายเพราะความหลงในกามรสนี้เอง

ดังนั้นเมื่อเหตุมันมาแบบนี้ เราก็ใช้ชีวิตไปคนละทางกับเหตุ เขากินสัตว์ เราเลิกกินสัตว์ มันก็ไปกันคนละทาง มันจะสวนทางกัน วิบากกรรมจะคนละแบบ เพราะการกระทำคนละอย่าง ใครกินเนื้อสัตว์มากก็เบียดเบียนเขามาก ก็จะมีผลกรรมชุดเบียดเบียนที่ต้องรับมาก

ส่วนคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์ ก็สะสมผลตามที่ตนได้ทำจริง ทำเท่าไหร่ ก็พ้นภัยเท่านั้น ที่เหลือก็วัดกรรมกันไป ว่าไอ้ที่ทำชั่วมาชาติก่อน ๆ มันจะหนักหนาขนาดไหน

แต่ถึงจะต้องติดไว้รัส ป่วย จนตายไป ก็ไม่น่าเสียดาย เพราะว่าได้ทำดีที่สุดแล้ว ได้ทำดีที่สุดเท่าที่ทำได้มันก็ไม่มีอะไรให้ทำอีกนอกจากจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่น คนเรามีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดา มีความตายเป็นธรรมดา อย่างน้อยเราได้ทำดีก่อนจะป่วยจะตาย มันก็เป็นความสบายใจที่เราไม่ต้องเบียดเบียนชีวิตสัตว์ใดมาบำเรอตัวเอง มันก็ดีที่สุดเท่าที่จะเกิดดีขึ้นได้

ถ้าทำจิตได้แบบนี้ คือเลิกทำบาป (ไม่สนับสนุนกิจกรรมผิดศีล) ทำดี (เป็นตัวอย่างที่ดีในการเลิกเบียดเบียน) วางใจให้สุด (ป่วยก็ได้ ตายก็ได้) ก็ครบองค์ประกอบของโอวาทปาติโมก ซึ่งเป็นนามธรรมที่ทรงพลังที่สุด เป็นกุศลสูงสุด เป็นกำแพงความดีที่หนาที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ นี่คือภูมิคุ้มกันในมุมมองของศาสนาพุทธ

คือคุ้มกันตัวเองไปทำชั่วไปเบียดเบียน พร้อมทั้งทำดีเต็มที่เท่าที่ทำไหว สุดท้ายก็วางดี วางความยึดมั่นถือมั่นใด ๆ ที่ทำให้จิตใจกลัวกังวล หวั่นไหว และขุ่นมัวออกให้หมด ให้จิตผ่องใส ให้ขาวรอบ ไม่มีแม้รอยด่างในใจ

พระพุทธเจ้าตรัสว่าใจเป็นประธานของสิ่งทั้งปวง ถ้าใจนั้นหนักแน่นในหลักธรรมเหล่านี้ ผมเชื่อว่าเราจะป้องกันได้สูงสุดเท่าที่วิบากกรรมจะยอมให้เราเป็น เราก็ปล่อยวางตัวตนไปเลยว่าเขาจะให้เราป่วยเราก็ป่วย เขาจะให้เราตายเราก็ตาย ถ้าเราไม่ยึดได้เท่านี้ มันไม่ต้องกลัวแล้วล่ะ โควิด-19 จะอะไรอย่างอื่นก็เถอะ มันไม่ทุกข์(ใจ)ทั้งนั้นแหละ

ก็เป็นภาคทฤษฎีที่ชวนให้ทดลองกัน ทำได้เท่าไหร่ก็เท่านั้น ดีได้เท่าไหร่ก็ได้ผลดีเท่านั้น เช่นกันกับความชั่ว ทำมากเท่าไหร่ก็ให้ผลเช่นนั้นเหมือนกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published.