เงินมาแทรก รักแตกร้าว

อ่านข่าวคู่รักถูกหวยแล้วแตกกัน ก็น่าจะเก็บไว้เป็นเรื่องสอนใจคนได้ว่ารักมันไม่เที่ยง มันมีเหตุให้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

มันไม่สำคัญหรอกว่าความจริงจะเป็นอย่างไร เพราะดูจากข่าวแล้วต่างฝ่ายก็ต่างให้ร้ายกัน นี่หรือคนรักกัน

เหมือนกับเราโยนก้อนเนื้อก้อนหนึ่งลงไปในฝูงหมา ตอนแรกมันก็อยู่ของมันดี ๆ แต่พอมีเนื้อก้อนหนึ่งตกลงไป มันก็แย่งกัน กัดกัน ทำร้ายกัน

ความจริงในชีวิตก็แบบนี้ มันไม่มีอะไรนิ่งได้นาน ไม่สามารถควบคุมให้เป็นดั่งใจได้นาน โลกธรรม 8 ได้ลาภ เสื่อมลาภ ได้ยศ เสื่อมยศ ได้สรรเสริญ โดนนินทา เกิดสุขทุกข์ต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเหตุที่จะทำให้ปัจจุบันเปลี่ยนไป ไม่เที่ยง

ชีวิตไม่ได้พลิกจากเหตุโลกธรรมเท่านั้น ยังมีอบายมุข กาม อัตตาเป็นตัวขับเคลื่อน อันนี้กิเลส 100% แล้วยังมีส่วนของวิบากกรรมเก่าซึ่งไม่ใช่กิเลสอีกก้อนหนึ่งที่จะทำให้เหตุการณ์ในชีวิตไม่มีวัน “เที่ยง”

คนฉลาดจะเข้าใจว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงเหล่านี้ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น ไม่ควรเอามาเป็นของตน แต่คนโง่จะทำตรงข้าม ยิ่งคนโง่ที่อวดฉลาดจะยิ่งไปกันใหญ่ เก่ง กร่าง เก๋า กล้า หลงว่าข้าแน่ ข้านี่แหละจะทำมันให้ดีให้ได้ ข้าจะไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใด ๆ รักของข้าจะมั่นคงยั่งยืนถาวร อมตะ นิรันดร์กาล ใครทำไม่ได้ไม่สำคัญ ข้านี่แหละทำได้!! ว่าแล้วก็เข้าไปตะครุบเหล็กร้อนด้วยความมั่นใจ…ในความแน่ของตน

ถ้าถึงขนาดที่ว่าปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ไม่สามารถช่วยให้เขาตระหนักว่าความรักหยาบ ๆ แบบนี้ไม่ควรเข้าไปยึดถือมาอาศัย ก็คงต้องปล่อยให้เขาไปทุกข์ตามใจเขา เพราะความจริงแล้ว คนที่คิดเห็นและเข้าใจความรักด้วยความหลงนั้นมีมากเท่าดินทั้งแผ่นดิน ส่วนปริมาณมนุษย์ที่เข้าใจตามที่พระพุทธเจ้าตรัสนั้นมีเพียงแค่เศษฝุ่นดินที่ตักขึ้นมาด้วยนิ้วเพียงนิ้วเดียวเท่านั้น

เช่นเดียวกับบทความที่ผมเผยแพร่ ผมไม่ต้องการปริมาณ เพียงแค่คิดว่าในโลกนี้น่าจะมีคนแบบผม คนที่เคยโง่ เคยหลงแล้วได้คำตรัสพระพุทธเจ้า ได้คำสอนครูบาอาจารย์ช่วยไว้ จริง ๆ ช่วยได้คนเดียวก็คุ้มแล้ว อย่างน้อยคนนั้นก็คือผมเองในอนาคต เพราะกรรมนี้จะมีผลต่อผมอย่างแน่นอน

Leave a Reply

Your email address will not be published.