เก็บกระดูกพาทุกข์

จากข่าวที่มีเจ้าอาวาสท่านหนึ่ง ไปไถกลบสุสานโดยไม่แจ้งญาติ ๆ เขา กลายเป็นว่าเจ้าอาวาสอยู่ไม่ได้ ชาวบ้านโกรธจัด จะไล่ออกไปอยู่วัดอื่นและให้หากระดูกมาคืน หรือไม่ก็ให้สึกไปซะ
 
ดูจากข่าวแล้ว ก็ดูจะทุกข์ทั้งชาวบ้าน ทั้งพระ เพราะหลงผิดด้วยกันทั้งสองฝ่าย
 
ชาวบ้านนี่ก็หลงผิด ยึดกระดูกกันเหลือเกิน คนตายไปนานแล้วก็ยังโกรธเหมือนเขามีอยู่ ไปฝากไว้ ไปแปะไว้กับวัด แล้วมันก็เสียทีดินไปฟรี ๆ แทนที่จะเอาที่ทางไปทำประโยชน์ก็เอาไปทำที่เก็บกระดูก
 
ในพระไตรปิฎกได้กล่าวถึงผู้ที่ควรสร้างสถูป (ที่เก็บกระดูก)ไว้เคารพ มี 4 ฐานะ คือ 1.พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 2.พระปัจเจกสัมพุทธเจ้า 3.สาวกของพระพุทธเจ้า(พระอรหันต์) 4.พระเจ้าจักรพรรดิ (พระไตรปิฎก เล่ม 10 “มหาปรินิพพานสูตร” ข้อ 134)
 
ถ้าสร้างที่เก็บกระดูกให้ให้แก่ผู้มีฐานะเหล่านี้ มันก็ถูกธรรม เป็นกุศล เป็นความดี เป็นประโยชน์ ไม่เบียดเบียน แต่ผ่านมาหลายยุคหลายสมัย ชาวบ้านเขาก็อยากจะเอาอย่างผู้มีฐานะสูงไง เขาก็เลียนแบบ ทำตาม ๆ กันมา จนกลายเป็นเรื่องธรรมดาแล้ว ทั้ง ๆ ที่ฐานะไม่ถูกตามธรรม แต่ก็ถูก(ใจ) ตามที่ตนทำ ก็จ่ายเงินซื้อหรือเช่าที่วัดไว้เก็บกระดูกคนที่รัก แล้วก็เก็บไว้ยึด ไว้เศร้า ไว้อาลัย ไว้ทุกข์ เอาไปเก็บตรงไหนก็ยึดตรงนั้น ฝังกำแพงก็ยึดกำแพง ฝังต้นไม้ก็ยึดต้นไม้ ดีไม่ดีเอาไปทิ้งทะเลยังยึดทะเลเลย ก็บ้ายึดกันไป
 
ทางพระนี่ก็เรียกว่าทำไม่ถูก เพราะไปทำลายของรักของหวงเขา เขายึดเป็นของเขา เขาไม่ได้สำคัญว่าเป็นสิทธิของพระหรือของวัด มันเป็นของของเขา เขายึดแบบนั้นจริง ๆ จะว่าขโมยก็ไม่เชิง เจตนาอาจจะไม่มี แต่ผลออกมาคือไปพรากของรักของคนอื่น เขาก็แค้นสิ แทนที่จะทำงานศาสนาให้เขาลดกิเลส กลับไปทำแล้วเขายิ่งเพิ่มกิเลส เพิ่มโทสะ ไปกันใหญ่ เรียกว่าเผยแพร่ธรรมะไม่ออกไปอีกนาน เพราะถึงอยู่ที่วัดเดิมชาวบ้านเขาก็ไม่เชื่อถือ เพราะเขาเพ่งโทษไปแล้ว มันก็บาดหมางกัน แตกร้าวกัน ทำไปก็ไม่มีประโยชน์อะไร
 
ซึ่งจริง ๆ ถ้าวัดมีแนวปฏิบัติที่สัมมาทิฎฐิจริง ๆ ไม่มีหรอกที่เก็บกระดูกเยอะแยะเรียงเป็นแถว ๆ แบบนั้นนะ ถ้าทำตามพระพุทธเจ้าตรัสมันจะไม่ยุ่งยาก ไม่สิ้นเปลือง แต่ถ้าไม่ทำตามก็จะออกผลมาเป็นแบบนี้ ถึงจะไม่ทำลาย ปล่อยไว้ มันก็เป็นสุสานที่พาให้คนหวาดกลัว เศร้าสลด หดหู่ เน่าเหม็น ประโยชน์ในการเก็บกระดูกชาวบ้านไว้นี่ไม่มีเลย ส่วนใหญ่ก็เก็บไว้เพราะยึดนั่นแหละ มันก็เป็นส่วนส่งเสริมให้เขาทุกข์ แทนที่จะเผาทิ้งให้จบ ๆ ไป สลายธาตุคืนโลกไป ก็ดันไปสนับสนุนให้เขายึดมั่นถือมั่น มันก็พากันหลงไปทั้งพระทั้งชาวบ้านแบบนี้แหละ

Leave a Reply

Your email address will not be published.