สัญญาณแห่งความเสื่อมถอย

ตอนนี้ประเทศไทยเจอกับเหตุการณ์เดียวกับที่อเมริกาเจอแล้ว คือฆ่ากันไม่เลือกหน้า โดยไม่รู้สึกผิดบาปอะไร เป็นสภาพที่ศีลธรรมตกต่ำจนถึงขีดสุดอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในจักกวัตติสูตร ที่ว่า คนจะมีจิตอาฆาต มีความอยากฆ่ากันเหมือนพรานล่าเนื้ออย่างไรก็อย่างนั้น

พอใกล้เข้ากลียุคจะมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยขึ้นเรื่อย ๆ ที่ไม่เคยเกิดในประเทศเรา ตอนนี้ก็มีเกิดแล้ว ที่เหลือก็จะเละ เหลว แหลกไปตามศีลธรรมที่ตกต่ำไปตามกาลเวลา

คนดีจะหนีเข้าป่า คนบ้าจะฆ่ากัน เป็นสัญญาณให้คนดีเตรียมตัวที่จะหนี จากบาป เวร ภัย ด้วยการตั้งจิตละบาป ทำดี ทำจิตใจให้ผ่องใสมากขึ้น

ศีลธรรมแม้จะไม่ใช่เกราะเหล็กที่จะมากันกระสุน แต่จะเป็นสิ่งที่จะปัดเป่าสิ่งเลวร้ายออกไปได้อย่างไม่น่าเชื่อ หรือที่คนทั้งหลายเรียกกันว่าโชคดี

แต่ในศาสนาพุทธไม่มีคำว่าโชคดี มีแต่สัตว์โลกเป็นไปตามกรรม ชีวิตมีแต่การสร้างกรรมและการรับกรรม

หากหวังจะให้ชีวิตแคล้วคลาดปลอดภัย จากการเบียดเบียน ก็ให้เลิกวิถีแห่งการเบียดเบียน ผิดศีล ไม่เมตตา พระพุทธเจ้าตรัสว่าให้เลือกเดินทางที่เรียบ อย่าไปเดินทางขรุขระ ทางที่เรียบคือทางที่ไม่ทำบาป ไม่เป็นอกุศล ถ้าหากเดินทางที่เรียบ คือไม่ทำบาป ไม่ทำอกุศล ชีวิตก็จะไม่สะสมอกุศลกรรม อันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ ความสูญเสีย ความเสื่อมถอยใจจิตวิญญาณ

Leave a Reply

Your email address will not be published.