ปฏิบัติธรรมอย่างคนโสด

กิเลสคือขวากหนาม
บุญคือสิ่งที่กระทำระหว่างทาง
ความโสดเป็นผล
ความหลุดพ้นคือเป้าหมาย

เรียงลำดับไว้ให้ เป็นไกด์ไลน์ เพราะใช่ว่าคนโสดทุกคนคือบัณฑิต แต่คนที่มุ่งประพฤติตนเป็นโสด นั้นคือบัณฑิตแน่ ๆ ส่วนคนโง่ฝักใฝ่ในเรื่องคู่ครอง ย่อมเศร้าหมอง (ประยุกต์จากคำสอนพระพุทธเจ้า) คือพวกที่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องคู่นั่นแหละ วัน ๆ ก็คิดแต่เรื่องคู่ สรุปก็คือคนที่ยินดีในการมีคู่นั่นเอง ที่จะต้องเศร้าหมองเพราะเรื่องคู่

ความโสดไม่ได้รักษากันไว้ง่าย ๆ นะ ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ที่แน่จริง ไม่มีจิตที่ตั้งใจปฏิบัติตามอย่างตั้งมั่น ไม่มีหมู่มิตรดีที่คอยเป็นกำลัง ไม่รอดหรอกครับ เดี๋ยวก็เฉ และโก ไปตามกิเลส หรือเรียกตามภาษาธรรมะว่า เฉโก คือฉลาดในการไปเสพ หรือกิเลสฉลาดนั่นแหละ ตัวเวรตัวกรรมโผล่มา สู่กิเลสไม่ได้เสร็จกันไปทุกรายไป นรกคาบไปกิน

…บันทึกไว้ก่อน วันหลังค่อยพิมพ์บทความขยายกันอีกที

Leave a Reply

Your email address will not be published.