คบคนผิด อยู่สังคมผิด พาไปทุกข์

ทุกวันนี้จะได้เห็นหรือรับรู้ข่าว ที่มีเรื่องร้ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคน ส่วนใหญ่ก็มาจากสังคม จากคนใกล้ชิด จากเพื่อนล้วนมีส่วนสำคัญในเหตุการณ์เรื่องร้ายนั้น ก็นึกได้ถึงเรื่องการคบเพื่อน การอยู่ในสังคม ไปคบเพื่อนแบบไหน อยู่ในสังคมแบบไหน ก็ได้จะรับผลกระทบจากเพื่อน จากสังคมนั้นมาเพราะเราได้สัมผัส สัมพันธ์มา จะมากจะน้อยก็ตามความใกล้ชิด ความผูกพันที่เราอยู่

คบคนไม่ดี ก็จะไม่วายที่เขาจะสร้างความทุกข์ร้อน มีเรื่องร้ายเข้ามา แค่ได้รับรู้เรื่องร้าย ๆ ของเขาก็ไม่ดีแล้ว หรือ การไปอยู่ในสังคมที่ไม่ดี คนส่วนใหญ่เห็นแก่ตัว แย่งชิง เอาเปรียบกัน ร้ายหนักก็พวกทำผิดศีลหนัก ๆ ลักขโมย เสพยาเสพติด ทำร้ายร่างกาย ด่าทอกัน ผิดผัวผิดเมียกัน ไปอยู่สังคมแบบนี้ อันตรายมาก เสี่ยงตายตั้งแต่เอาตัวเข้าไปอยู่ใกล้แล้ว จะเอาชีวิตรอดอย่างไงละ กิจกรรมที่ทำก็มีแต่พากันทำชั่ว ทำทุกข์ไปเรื่อย ๆ

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “มิตรดี สหายดี สังคมสิ่งแวดล้อมดี เป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของการพ้นทุกข์” เราควรจะรู้ว่าใครคือมิตรดี สหายดี สังคมสิ่งแวดล้อมดี คบแล้วพาเราไปพบความสุข ไม่พาผิดศีล ไม่พาไปทำเหตุแห่งทุกข์ คนที่พาไปทุกข์คือ คนพาล เราก็ควรห่างไว้ให้ไกลที่สุด

ชีวิตเราก็เกิดมาแล้วก็ควรเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิต ว่าเราควรไปอยู่ตรงไหนที่จะปลอดภัย มีทุกข์น้อย มีทางที่ไปสู่ความพ้นทุกข์

Leave a Reply

Your email address will not be published.