การประชดประชัน คือ ธาตุแห่งความเป็นหญิง กรณีศึกษา ผลกระทบการเลิกให้บริการถุงพลาสติก ในห้างร้านต่าง ๆ

ปีใหม่ปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงหนึ่ง ซึ่งจะมีผลในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคอยู่มาก นั่นก็คือห้างร้านต่าง ๆ ออกนโยบาย ไม่บริการถุงพลาสติก

พอมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ความเป็นไปได้ของคนก็เป็นไปได้หลายทิศทาง แต่ค่ารวม ๆ คือมีคนที่ปรับตัว และคนที่ไม่ยอมปรับตัว

คนที่ปรับตัวตาม ก็คงจะไม่มีปัญหา ไม่มีทุกข์อะไรมากมาย ก็อาจจะมีบ้างที่เป็นความลำบากของความไม่คุ้นชินในหลาย ๆ บริบท แต่กระนั้นคนที่ปรับตัวก็จะพยายามหาจุดที่เป็นประโยชน์โดยไม่ทุกข์มาก

ส่วนคนที่ไม่ปรับตัว คือคนที่ไม่แก้ปัญหาที่ตนเอง แต่จะมองว่าสิ่งอื่นเป็นปัญหา ต้องปรับแก้ไขสิ่งอื่น ก็มีเยอะที่จะมีแรงต่อต้านเมื่อมีกระแสการเปลี่ยนแปลง

จริง ๆ การไม่ปรับตัวก็ไม่ได้ผิดอะไร ถ้าไม่ปรับตัวไปสู่ทางเสื่อม มองทางเสื่อมเป็นปัญหา มันก็ไม่ผิด ไม่ปรับไปชั่วมันก็ไม่ผิด ก็คงจะไม่สรุปว่าต้องปรับหรือไม่ปรับ แต่ให้ดูที่ว่าหลังจากที่ยึดสิ่งเหล่านั้นไป การกระทำทางกาย วาจา ใจนั้น เป็นบาป เป็นการเบียดเบียน เป็นความทุกข์หรือไม่

จากข่าวที่ออกมาช่วงนี้จะเห็นกระแสของการ ปั่นให้เกิดความเกลียดชัง โดยการประชดประชัน กระแทกแดกดัน จนเป็นรูปธรรม เป็นความประหลาดของมนุษย์ที่พยายามจะสร้างตัวตนขึ้นมา เรียกว่าจะเป็นแบบที่คนปกติเขาไม่ทำกัน

การประชดประชัน คือรูปแบบของการเอาชนะแบบหนึ่ง แต่เป็นการเอาชนะแบบจริตหญิง คือมีมารยาแทรก ไม่ตรงไปตรงมา เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการ ไม่ว่าจะหญิงหรือชาย ถ้ายังมีการประชดประชันอยู่ก็ยังมีสภาพจิตที่เป็นหญิง หรือภาษาธรรมะว่า อิตถีภาวะ คือสภาพของการถูกกิเลสข่มเหง เป็นสภาพด้อย ซึ่งต่างจากปุริสภาวะ ซึ่งเป็นจิตเพศชาย เป็นสภาพที่พ้น เป็นจิตที่เป็นใหญ่จากกิเลส

จะเห็นว่าการประชดประชันจะไม่ค่อยมีอยู่ในบุคคลเป็นชาย ส่วนมากที่เห็นว่าแสดงออกจะเป็นเพศหญิง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ชายทุกคนจะไม่ประชดประชัน มันก็จะมีเจืออยู่ในความเป็นชายไม่มากก็น้อย คนมีกิเลสทุกคนจะยังมีสภาพของความเป็นหญิง หรืออิตถีภาวะอยู่ในจิต ตามที่มีกิเลส เพราะมันยังไม่พ้น

พอไม่พ้น แล้วกระทบกับสิ่งไม่ถูกใจ ก็จะมีอาการดีดดิ้น ส่วนจะดิ้นออกไปทางผู้หญิง คือน้อยใจ เสียใจ หรือจะไปทางกร่าง เก๋า ไม่กลัว ก็ล้วนเป็นสภาพจิตที่เป็นหญิงทั้งสิ้น เพราะยังมีการประชดประชัน แสดงออกถึงความไม่ได้ดั่งใจ จนทนไม่ไหว ต้องแสดงอาการออกมาให้คนอื่นรับรู้ และตอบสนองต่อความต้องการของตน

สรุป คือจิตทีเ่ป็นหญิง มันจะเอาแต่ใจ มันจะเอาแต่สุขตน พอไม่ได้ตามที่ตนถูกใจก็ฟาดงวงฟาดงา จะปรับคนอื่นให้ทำให้ถูกใจตน

Leave a Reply

Your email address will not be published.