การจีบกัน คือการคุกคามทางจิตใจ

ถ้าเรามองเผิน ๆ การจีบกันก็ดูเหมือนจะเป็นองค์ประกอบธรรมดา ๆ อย่างหนึ่งในชีวิต ที่หลายคนได้กระทำหรือได้เผชิญมาไม่มากก็น้อย
 
ในความธรรมดานี้เอง ก็เป็นความธรรมดาของสัตว์โลกที่กระทำไปตามกิเลสตัณหาอุปาทาน คือเมื่อไปหลงว่าสิ่งนั้นน่าได้น่าเสพ ก็จะพุ่งทะยานเข้าไป ใช้มารยา มารยาท จนถึงอำนาจทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มา
 
การจีบกันคือการคุกคามทางจิตใจอย่างไร?
 
การจีบกัน โดยเป้าหมายก็ชัดอยู่แล้ว คือทำให้เป้าหมายใจอ่อน จนยอมให้สารพัด จึงถือว่าประสบความสำเร็จ หรือที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่าจีบติด
 
จีบติด คือสภาพที่ทำการล่อลวงอีกฝ่ายได้สำเร็จ ร่ายมนต์พ่นยาให้หลงมัวเมาในสารพัดคำหวาน คำลวง คำเพ้อเจ้อเพ้อฝัน เหมือนดั่งว่าถ้าคบฉันแล้วจะพาไปสวรรค์ ไปหาสุขแท้ อันนี้ก็เป็นคำล่อลวงของมาร เพราะมารจะลวงให้หลง หลงในรูป หลงในรัก หลงในอุดมการณ์ ฯลฯ สารพัดของล่อที่เขาจะหามาลวงให้หลง
 
เดิมทีจิตก็อยู่ของมันดี ๆ แต่ก็เป็นจิตที่ไม่ได้มีญาณปัญญาอะไร พอมีสิ่งยั่วเย้ามากระทบก็เกิดความสั่นไหว อยากได้อยากมี คล้อยตามไปกับเขา ไม่สามารถทนอยู่ได้ เป็นทุกข์จากความอยาก สุดท้ายก็ยอมไปลงเอยกับเขา
 
โดยสามัญโลกแล้ว ถ้าจีบติดเขาก็ยินดี ยิ่งถ้ายอมแต่งงานยิ่งจะยินดีไปใหญ่ แต่ในทางธรรมแล้ว มันกลับหัว เขามาชอบมาหลงเรา อันนี้ลำบากแล้ว คนหลงนี่พากันเจริญยาก สอนยาก ว่ายาก นับประสาอะไรกับจีบติด มันก็พากันหลง พากันมัวเมาเท่านั้นแหละ ไม่ต้องคิดไปถึงแต่งงานเลย อันนั้นก็ผูกข้อมือกันลงนรกเลยทีเดียวล่ะ สารพัดทุกข์เลยทีเดียว ไม่สุขจริงอย่างที่คิดหรอก
 
เวลาเราดูหนังดูละคร ดูเรื่องชาวบ้าน หรือฟังเขาจีบด้วยคำหวาน มันก็ดูเหมือนจะจริงตามนั้น แต่ชีวิตมันไม่เหมือนละคร การล่อลวง การทำให้หลงในกันและกันนั้นเป็นบาป เป็นอกุศล เป็นความชั่วในมนุษย์ เป็นเพียงแค่ความธรรมดาในสัตว์เท่านั้น
 
ผู้ที่เห็นโทษภัยที่ดูจะเหมือนเล็กน้อยนี้ จะไม่จีบใคร จะไม่คุกคามใคร จะไม่ไปทำให้จิตใจใครอ่อนแอ หวั่นไหว หรือหลงมาพึ่งเราด้วยเรื่องชู้สาว
 
เพราะภัยจากเรื่องคนคู่เหล่านี้แหละ ที่จะกั้น ขวาง กีดกันให้เราห่างไกลจากความผาสุกที่เแท้จริง ห่างไกลหมู่มิตรดี ห่างไกลพุทธะไปเรื่อย ๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published.